tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 20/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na rekonstrukci a odbahnění rybníka Horní Kazný v k.ú. Popelín, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria vybrána: firma Pavel Hron, Budovatelů 2624, 390 02 Tábor,IČ: 65953002.Rozpočtovou změnu č. I/ 2009.Návrh usnesení č. 20/2009.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Nabídky na dodavatele opravy hasičské zbrojnice v Horní Olešné.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 19/2009.Nabídku firmy Bohemia Energy na úsporu nákladů za el. energii a plyn.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |