tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 19/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Audit hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 s výrokem bez výhrad.Prodejní cenu 70 Kč za CD s Popelínskou polkou.Návrh usnesení č. 19/2009.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Záměr prodeje pozemku p.č. 181/5 v k.ú. Horní Olešná.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 18/2009.Výsledek závěrečné kontroly Státního fondu pro životní prostředí ČR v Zámeckém parku.Informaci o průběhu výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce rybníka Horní Kazný.Termín odhalení pamětních desek legionářům v Horní Olešné - sobota 4.7.2009 ve 14°° před budovou OÚ a v Popelíně - sobota 4.7.2009 v 15°° před budovou ZŠ a MŠ Popelín.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |