tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 18/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Jmenování Mgr. Ivany Neumannové ředitelkou ZŠ a MŠ Popelín.Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Popelín za rok 2008 ve výši 52,- Kč do rezervního fondu.Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.Členy výběrové komise na výběr zhotovitele stavby rekonstrukce rybníka Horní Kazný: Ing Jiří Houška, Ing. Tomáš Zaňák a a Ing. Jan Toscher, náhradníci: Ing. Iveta Mejsnarová, Karel Mátl a Věra Holubová.Poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč na opravu cesty k domu čp. 153 Popelín.Vydání informačního leporela o obci u příležitosti 660 let obce Popelín v nákladu 1500 ks.Zhotovení 2 ks pamětní desky z plastu a s povrchovou úpravou z bronzu) legionářům obcí Popelín a Horní Olešná. Návrh usnesení č. 18/2009.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost SŽDC České Budějovice o poskytnutí příspěvku na úhradu nájemného v bytě, který obývá R. Teplý.
Zastupitelstvo projednalo:
Možnost rozšíření autobusových spojů do Hotní Olešné a starostu obce pověřilo osobním jednáním s dopravcem a odborem dopravy Krajského úřadu jihočeského kraje projednat možnosti rozšíření autobusových linek z Popelína do Horní Olešné.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 17/2009.Nabídku na odkoupení starého označníku obce Popelín. Informaci o podání žádosti o dotaci z grantu Jihočeského kraje na podporu SDH, o stavu žádosti na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukci rybníka Horní Kazný.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |