tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 17/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce Popelín na rok 2009.Vypsání konkursu na místo ředitele ZŠ a MŠ Popelín.Členy konkursní komise za obec Popelín: Ing. Ivetu Mejsnarovou a Ing. Tomáše Zaňáka.Kupní smlouvu na koupi pozemku 1641/1 díl a v k.ú. a obci Popelín od Českých drah a.s. za cenu 11.000,- Kč.Návrh usnesení č. 17/2009.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 16/2009.Informaci o oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Popelín o ukončení pracovního poměru k 31.7.2009.Informaci Vl. Geista o možnostech zřízení pamětní desky legionářům obce Popelín a Horní Olešná.Informaci o možnosti zřízení přípojného místa Czech Point a získání dotace na toto místo.Informaci o přípravách vítání občánků 14.2.2009 a dětského karnevalu 22.2.2009.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |