tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 16/2009

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh smlouvy č. 08015826 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, podepsaný zástupcem Fondu v Praze dne 10. 12. 2008, na akci Regenerace parku Popelín.Návrh usnesení č. 16/2008.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 15/2008.Žádost Vl. Geista na zřízení pamětní desky legionářům obce Popelín. Informaci o postupu prací při přípravách opravy střechy kostela v Popelíně.Informaci o přípravách vítání občánků.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |