tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 15/2008

Zastupitelstvo schvaluje:
Návrh kalkulace vodného pro rok 2009 ve výši 38,26 Kč/m3.Vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu. Poplatek 400,- Kč pro fyzickou osobu a 2000,- Kč pro právnickou osobu. Rozpočtové opatření č. III/2008. Rozpočtové provizorium pro rok 2009.Podání žádosti o dotace z POV Jihočeského kraje pro rok 2009. Akce č. 1.: oprava ústředního topení v ZŠ a MŠ Popelín; akce č. 2.: výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici SDH Popelín.Složení inventarizační komise: Karel Mátl – předseda, Václav Maršík a Vlastimil Mácha – členové.Nákup 150 ks CD s Popelínskou polkou.Návrh usnesení č. 15/2008.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 14/2008.Informaci o postupu prací při regeneraci parku v Popelíně.Výsledek soudního sporu s p. Čapkem.Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce Popelín za rok 2008 v termínu 20.1. – 31.1. 2009.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |