tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 14/2008

Zastupitelstvo schvaluje:
Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na opravu vodovodu a vybudování kanalizace s ČOV v Popelíně a Horní Olešné v rozsahu nezbytně nutném k žádosti o dotaci.Rozpočtové opatření č. II/ 2008.Zřizovací listinu jednotky SDH Popelín a zřizovací listinu jednotky SDH Horní Olešná.Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na opravu místní komunikace, aut. čekárny, veř. osvětl., veř. zeleně a nákupu komunální techniky.Vystoupení dechové kapely Božejáci dne 6.12.2008 od 19°° v sále U Zemanů. Vstupné 30.- Kč, důchodci zdarma.Nákup jednoduché trámové houpačky a dvou pružinových houpaček.Obnovení vítání občánků a finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro každé dítě narozené po 1.1.2007 s trvalým pobytem v obci Popelín nebo Horní Olešná.Návrh usnesení č. 14/2008.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 13/2008.Informaci o postupu prací při regeneraci parku v Popelíně.Informaci o situaci v ZŠ a MŠ Popelín.Informaci o přípravě žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Kazný.Informaci o ukončení pracovního poměru paní Anny Poljakové.Informaci o přijetí Milady Hesové na místo veřejně prospěšných prací do 31.12.2008.Informaci o prohlídce obecních lesů dne 8.11.08.Informaci o změně otevírací doby na poště v Popelíně. Informaci o stavu směny pozemků se ZD Popelín.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |