tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 13/2008

Zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu auditora o provedeném auditu hospodaření obce Popelín za rok 2007.Závěrečný účet obce Popelín za rok 2007.Zprávu inventarizační komise o provedených inventurách majetku obce Popelín za rok 2007 a návrh na vyřazení majetku z důvodu opotřebení.Výsledek výběrového řízení na zhotovitele regenerace parku v Popelíně.Uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Jiřím Slovákem – Zelená architektura. Vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na opravu vodovodu a vybudování kanalizace s ČOV v Popelíně a Horní Olešné.Návrh společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec na vybavení obce kontejnery na separaci komunálního odpadu.Vstup obce Popelín do systému EKO-KOM.Zrušení vyhlášky Obce Popelín o výpočtu sazby daně z nemovitostí ze dne 16.5.1994.Organizační směrnici č. I/2008: Management BOZP systém zabezpečení.Návrh usnesení č. 13/2008.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Zřízení přechodů pro chodce v obci Popelín.
Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 12/2008.Nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu vodovodu a vybudování kanalizací s ČOV v Popelíně a Horní Olešné.Zprávu o přípravách směny pozemků mezi obcí Popelín a ZD Popelín.Informaci o přijetí Jiřího Halamy na místo veřejně prospěšných prací do 31.12.2008.Informaci o přípravě žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Kazný. Informaci o změnách v sazbách daně z nemovitostí od 1.1.2009.Informaci o podmínkách zřízení přechodů pro chodce v obci Popelín.Informaci o plánované opravě střechy kostela.Informaci Ing. J. Lejtnara o rozrůstání křovin kolem komunikace za kostelem a porušování zákazu jízdy nákladních aut po této komunikaci.Stížnost Ing. P. Moravy na způsob provedení opravy příjezdové komunikace, která vede kolem jeho nemovitosti.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |