tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 12/2008

Zastupitelstvo schvaluje:
Členy výběrové komise na výběr firmy, která tuto regeneraci provede. Členové - Alena Hanselová, Ing. Jiří Houška, Karel Mátl, Ing. Tomáš Zaňák a Václav Maršík. Náhradníci - Ing. Iveta Mejsnarová a Jarmila Novotná.Vyúčtování vodného v obci Popelín za rok 2007.Prodej upotřebitelného DHIM z restaurace U Kadleců za cenu 4.300,- paní Věře Kratochvílové.Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Popelín za rok 2007 a převedení dosaženého zisku ve výši 7,- Kč do rezervního fondu.Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Popelín v roce 2008 podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem obce za rok 2008.Rozpočtové opatření č. I/2008.Uzavření nájemní smlouvy s VOD Jistuza Studená na pronájem části pozemku (cca. 10.000 m2) p.č. 385/1 v k.ú. H. Olešná a obci Popelín.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 11/2007.Zprávu o kolaudačním řízení na přivaděč Popelín – Horní Olešná. Informaci o nutnosti nechat staticky posoudit budovu ZŠ a MŠ Popelín a Obecního úřadu v Popelíně.Informaci o způsobu financování pracovních míst z programu veřejně prospěšných prací.Informovaci p. Starosty (Popelín 116) – správce kostela v Popelíně o havarijním stavu střechy kostela.Informaci o předpokládáné ceně projektových prací na opravu vodovodu a vybudování kanalizací s ČOV v Popelíně a Horní Olešné.Návrhy ing. arch. Ťukalové na úpravy veřejných prostranství v obci.Informaci o zájmu majitelů nemovitostí na Dobré Vodě o připojení na veřejný vodovod.Informaci o přípravě oprav místních komunikací.Informaci o přípravě návrhu na umístění kontejnerů pro sběr tříděného odpadu v obci.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |