tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 11/2008

Zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2008.Prodejní cenu 50,- Kč/m2 obecních pozemků mimo stavebních pozemků a lesních pozemků od 1.1.2008.Pokladní limit v pokladně Obecního úřadu Popelín. Návrh manželů Kocourkových na úpravu parčíku nad parkovištěm před prodejnou Jednoty a u památníku gen. L. Budína.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 10/2007.Informaci starosty o průběhu směny obecních pozemků se ZD Popelín.Informaci starosty obce o postupu prací na přivaděči mezi Popelínem a Horní Olešnou. Informaci starosty o návrhu nájemní smlouvy společnosti VOD Jistuza na část pozemku p.č. 385/1 v k.ú. Horní Olešná a pověřuje starostu obce k jednání o úhradě nájemného za posledních 15 let.Informaci Vl. Máchy o parkování kamiónů a pověřuje starostu obce projednat parkování v obci Popelín s řidiči kamiónů.Informaci starosty o možnostech čerpání dotací na obnovu vodovodů a výstavbě kanalizace v našich obcích a pověřuje ho k dalším jednáním.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |