tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 10/2007

Zastupitelstvo schvaluje:
Kalkulaci ceny vodného v roce 2008 ve výši 31,80 Kč/m3 bez DPH.Obecně závaznou vyhlášku č. I/2007 o místním poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu ve výši 350,- Kč pro fyzické osoby a 2000,- Kč pro právnické osoby.Rozpočtové opatření č. I/2007.Mimořádnou splátku úvěru na plynofikaci obce ve výši 300.000,- Kč + 100.000,- Kč řádná splátka ke dni 20.12.2007.Přijetí úvěru na dofinancování vodovodního přivaděče na základě nabídky České spořitelny a.s. ve výši 2.400.000,- Kč.Prodej pozemku p.č. 1100 - zahrada výměře 593 m2 v k.ú. a obci Popelín a pozemku p.č. 1097/4 - zahrada výměře 31 m2 v k.ú. a obci Popelín Petru Zikovi a Renátě Peltanové, Popelín 147 za cenu 20,- Kč/m2. Prodej pozemku p.č. 396/8 – ostatní plocha o výměře 875 m2 v k.ú. a obci Popelín Ing. Lukášovi Zaňákovi,K Šátalce 893, Jesenice, za cenu 20,- Kč/m2.Složení inventarizační komise:Karel Mátl – předseda, Petr Poljak – člen a Václav Maršík –člen.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 9/2007.Zprávu starosty obce a Václava Maršíka o zavedení bezdrátového internetu.Informaci starosty obce o postupu prací na přivaděči mezi Popelínem a Horní Olešnou.Příkaz starosty obce k provedení inventur majetku obce za rok 2007 v termínu 21.1. – 31.1.2008.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |