tisk zpět home mapa stránek

Novinky na e-mail

Chcete být informováni o aktualizacích na našem webu?
              ZAREGISTRUJTE SE!

Usnesení zastupitelstva číslo 2/2006

Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce Popelín č. 1/2006 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Poplatek ve výši 350,- Kč pro fyzické osoby a 2000,- Kč pro právnické osoby.Rozpočtové opatření č. III/2006. Rozpočtové provizorium pro rok 2007 do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2007. Obec se bude řídit rozpočtem roku 2006.Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2007. 1. oprava střechy budovy ZŠ a MŠ Popelín; 2. Oprava místních komunikací (Breptavka, Spořilov I, II a k Mátlovi) podle nabídky vypracované společností Lesostavby Třeboň a.s.Kalkulaci ceny vodného v roce 2007 ve výši 29,61 /m3 vč. DPH.Společnost P-Atelier J. Hradec jako dodavatele stavební dokumentace a dokumentace pro výběrové řízení na akci vodovodní přivaděč Popelín - Horní Olešná.Prodej pozemku p.č. 1560/17 v k.ú. a obci Popelín za 20,- Kč m2 panu Schilhartovi Popelín čp. 117Záměr prodeje pozemku p.č. 35/2 v k.ú. a obci Popelín.Záměr pronájmu části pozemku p.č. 87/1 v k.ú. a obci Popelín.Plán zimní údržby místních komunikací, údržbu bude provádět Zemědělské družstvo Popelín.Na doporučení auditora pověření kontrolního a finančního výboru provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Popelín.Pověření kontrolního výboru provést kontrolu hospodaření obce v roce 2006 u oprav obecních budov, místní komunikací a volebních výdajů. Předsedkyní inventarizační komise Ing. Ivetu Mejsnarovou, členy Karel Mátl a Václav Maršík ml.
Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo projednalo:
Návrh svislého dopravního značení v obci.Návrh rozšíření veř. osvětlení.Možnosti zlepšení v komunikaci s občany obce prostřednictvím obecního zpravodaje a návrhy akcí, které by se měli v příštím roce provést: úprava prostranství před budovou OÚ Popelín, chodník ke škole a oprava rybníka Kazný.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Popelín za rok 2006 v termínu 22. - 26. 1. 2006.
Server provozuje Obecní úřad Popelín, 384 397 554, ou@popelin.cz
| XHTML 1.1 valid | CSS 2.1 valid |