[ < Předešlá ] [ tisk ] [ ]

Jedna ze dvou tůní v zadní části rybníka (foto: Jiří Houška)

Jedna ze dvou tůní v zadní části rybníka (foto: Jiří Houška)